NHẬP MÔN CHẠY BỘ (Phần 1)

Bài viết gồm 2 phần. Phần 1 giới thiệu về môn chạy bộ nói chung, lợi ích và các loại hình chạy bộ. Phần 2 tập trung vào những vấn đề cơ bản người mới chạy cần quan tâm như giày, dinh dưỡng, nước uống, tập luyện… Chạy bộ ngày nay đã trở thành môn … Đọc thêm

XÂY DỰNG NỀN TẢNG THỂ LỰC CHO DÂN CHẠY BỘ

Giai đoạn xây dựng nền tảng đóng vai trò quan trọng trong việc tập luyện cho cự ly marathon và là giai đoạn bản lề cho tất cả các giai đoạn tập luyện sau này. Dưới đây là một vài trụ cột cơ bản của giai đoạn quan trọng này. Jason Fitzgerald – 12/7/2019 Đối … Đọc thêm