VO2 Max

Disclaimer: Phần lớn ý tưởng được lấy từ bài viết của Laura Williams đăng trên tạp chí Runner’s World số ra ngày 28 tháng Giêng, 2019. Tôi đã có ít nhất ba bài viết về đề tài VO2 Max đăng trên SRC, các bạn chịu khó search để đọc lại. Nếu bạn muốn chạy xa … Đọc thêm

Mục Tiêu Của Chạy Bộ

Đặt ra mục tiêu là điều không hề đơn giản đối với nhiều người chạy bộ. Làm thế nào để đặt ra mục tiêu phấn khích bạn, thúc đẩy bạn hướng tới những thành tích vĩ đại và giúp bạn trở thành một runner hoàn thiện hơn trong khi mục tiêu đó vẫn thực tế … Đọc thêm